demotywatory

Najlepsze demotywatory w sieci.
Zapraszamy do dodania swojego demotywatora do naszej strony całkowicie bezpłatnie

Regulamin

§1. Serwis demotywatery.pl o tematyce rozrywkowej jest w?asno?ci? ich twórców.

 

§2. U?ytkownie z serwisu i dodatków jest ca?kowicie darmowe.

 

§3. Twórcy serwisu zezwalaj? na bezp?atne udost?pnianie dodatków w takiej samej formie w jakiej zosta?y pobrane.

 

§4. Materia?y zawarte w serwisie mog? by? udost?pniane tylko wraz z uwzgl?dnieniem ?ród?a.

 

§5. W serwisie obowi?zuj? nast?puj?ce zakazy:

        • Zakaz u?ywania wulgarnych s?ów

        • Zakaz nawo?ywania do u?ycia przemocy wobec innych

        • Zakaz obra?ania 

        • Zakaz publikacji wypowiedzi i materia?ów niezgodnych z polskim prawem.

 

§6. Serwis Demotywatery.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w tym regulaminie bez poinformowania u?ytkowników.